Холдинг Пътища АД
ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
МОСТСТРОЙ АД Железопътна Инфраструктура – Холдингово дружество АД МОСТСТРОЙ ИЗТОК АД
НОВИНИ ОТ ХОЛДИНГА

17.06.2014

„Холдинг Пътища” АД обявено в несъстоятелност
повече информация

19.02.2014

Съобщение от „Холдинг Пътища” АД
повече информация

26.11.2013

Образувано е дело за откриване на производство по несъстоятелност
повече информация
НОВИНИ ОТ МЕДИИТЕ

09.08.2011

Събрахме БГ ноу-хау и австрийски опит
повече информация

29.07.2011

Ще построим “Тракия” и “Марица” в срок
повече информация

11.02.2011

През 2011 г. "Холдинг пътища" с проекти за над 500 млн. лв.
повече информация
ТЪРСИ
Дума за търсене *:
­„Холдинг Пътища” АД е водеща българска компания, представена в национален и международен мащаб.
­­­
Наследник на над 115 годишни традиции в областта на пътното строителст­во холдингът и­звършва проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове инф­раструкт­у­рни съоръжения.
­­­
Отлично квалифицираните и високо мотивирани инженери, икономисти и ­технически персонал са компетентни да изпълняват амбициозни проекти, пр­иемайки ги като професиона­л­ни ­предизвикателства.

На нашите клиенти и партньори предлагаме високотехнологични интегрирани системни решения с цел достигането на оптимални резултати. ­­




Нашата книга



Холдинг Пътища АД ...„Холдинг Пътища” АД е една от най-авторитетните български ком- пании със стабилни позиции в ико- номическия и обществен живот на страната. Акциите на дружеството са 100% частна собственост. То е публична компания и се търгува на Българската фондова борса – София, официален пазар. Акциите на хол- динга са включени във водещия ин- декс на БФБ Sofix. Холдингът прите- жава из цялата страна собственост върху повече от 1500 дка терени и сгради с над 70 хил. кв. м. застроена площ. „Холдинг Пътища” АД дава работа на повече от 2700 души непрекъснато зает персонал. През последните ня- колко години компанията е извършила пътностроителни работи (основен ремонт, реконструкция и ново строителство) на над 1000 километра пътна мрежа.
­
Изтегли нашата книга за 2010 година ­
Изтегли нашата книга за 2009 година
Изтегли нашата книга за 2008 година

Перник и Кюстендил с напълно рехабилитирани 17 км пътни отсечки по ОПРР
Премиерът Бойко Борисов откри две напълно рехабилитирани пътни отсечки в областите Перник и Кюстендил. Общо 17-те километра обновени пътища са включени в Лот 14 от обектите от първи етап на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
повече информация
холдинг пътища АД холдинг пътища АД

Доизграждане на Автомагистрала "Тракия"
Лот 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280”
Изтегли нашата брошура
холдинг пътища АД холдинг пътища АД

На 31.08.2010г., „Холдинг Пътища” АД подписа Договор за допълнително проектиране и строителството на обект: Автомагистрала “Тракия” /А-4/ “Оризово – Бургас”, участък: Лот 4 "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280” с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”.
Стойността на договора е 174,7 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение – 28 месеца. Проектът се финансира по ОП „Транспорт”.
повече информация