Инвеститори

­Ние, в „Холдинг Пътища” АД искрено вярваме, че откровеността и взаимното доверие са в основата на успеха. Считаме, че акционерите на дружеството и всички заинтересовани лица имат право на пълна, точна и навременна информация относно всички събития, които касаят групата.

На тази страница е представена информация за дружеството, за последните новини и събития, неговата корпоративна политика, финансово-счетоводни отчети и бъдещи проекти.