Съобщение от „Холдинг Пътища” АД
19.02.2014

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на насроченото за 18.02.2014г. дело за разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството не беше даден ход по същество, като заседанието беше отложено за 08.04.2014г. от 10.00 часа за събиране на доказателства.