„Холдинг Пътища” АД обявено в несъстоятелност
17.06.2014

„Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2014г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение на СГС от 11.06.2014г., с което е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на „Холдинг Пътища” АД с начална дата на неплатежоспособност 30.09.2013г.; дружеството е обявено в несъстоятелност; прекратена е дейността му; наложен е общ запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

За временен синдик на „Холдинг Пътища” АД е назначен Александър Ценков Георгиев.

Свикано е първо събрание на кредиторите, което ще се проведе на 15 юли 2014г. от 9.30 часа в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша” №2.