През 2011 г. "Холдинг пътища" с проекти за над 500 млн. лв.
11.02.2011

newsholding.jpgПрез 2011 г. "Холдинг пътища" с проекти за над 500 млн. лв.Излизаме по-силни от икономическата кризаИзпреварваме графика за магистрала "Тракия", казва Иван Иванов

Кога българите ще могат да ходят на море по изцяло завършената магистарала между София и Бургас? Как големите инфраструктурни компании у нас борят кризата и виждат ли първите признаци на разведряване за бизнеса - с тези въпроси се ­обърнахме към изпълнителния директор на "Пътностроителна техника" АД и ръководещ производствената дейност на "Холдинг пътища" АД Иван Иванов. Той е и представляващ сдружението "Тракия" IV, което изгражда отсечката Ямбол-Карнобат на магистрала "Тракия".

- "Холдинг пътища" АД е водещ партньор в консорциума от 9 родни компании, които изграждат отсечката между Ямбол и Карнобат на магистрала "Тракия". Докъде стигна строителството на трасето?

- Отсечката от автомагистрала "Тракия", която изграждаме, е с дължина 49 км. Тя е разделена на етапи. Но не на километри, а на видове строително-монтажни работи, които се извършват. Първите четири етапа от графика ни вече са завършени. В тях влизат отнемане на хумусния пласт по цялото трасе и на неподходящите почви, където има такива, изграждане на мостови съоръжения, насипи, временни пътища. Всеки от тези четири етапа е на стойност 8,6 млн. лв. Към момента те са сертифицирани, за първите два етапа са пуснати фактури към пътната агенция и е извършено плащането по първата от тях. Следващите етапи предстои да бъдат фактурирани.

- Отчитате ли закъснение по трасето?

- Не само че нямаме закъснения по трасето, но сме изпълнили предсрочно и двата етапа. Изпреварихме графика на първия със 7 дни, а на втория - с 10 дни. Съществено вече са завършени 4 етапа от общо 9-те, на които условно е разделена отсечката. Ще предадем пети етап с около 2 месеца предсрочно. Вървим в доста стегнати и сериозни темпове по отношение на изпълнението. Строителството ще бъде изпълнено в срок, дори в програмата ни към момента е заложено предсрочно изпълнение.

- Заради процедурата по обявяване в несъстоятелност на "Мостстрой" АД, която също е част от консорциума "Тракия IV", пътната агенция поиска допълнителни гаранции, че трасето ще бъде изградено. Дадохте ли такива?

- Дали сме всички гаранции, които да компенсират евентуални притеснения на възложителя. Работата по отсечката не е спирала. Над 100 машини са на обекта и над 200 работници.

- На част от трасето геологията показва наличие на твърде много подпочвени води и неподходящи почви. Ще искате ли финансови компенсации или промяна на проекта?

- Бих искал да уточня, че ние не искаме препроектиране или промяна на трасето. Възможни са допълнителните видове работа, които могат да възникнат при всяко едно строителство. Спазваме съответната законова процедура за тяхното уточняване, предписание за начин на изпълнение и, разбира се, одобряването им.

- Очаквате ли оскъпяване на трасето?

- Договорът не се оскъпява. Ние изпълняваме всички дейности, които сме оферирали и са заложени в проекта. Когато възникват допълнителни видове работи, съгласно ЗОП се прилага допълнителна процедура, по която те се възлагат. Това е най-нормалният и законов ред за изпълнението на съпътстващите всяко строителство непредвидени или допълнително възникнали видове строително-монтажни работи. Всички партньори в консорциума, който представлявам, имаме категоричното становище да изпълним отсечката качествено и не правим компромиси при нейното строителство. Разполагаме с много добър екип от специалисти, техника и ресурси, с които можем да реализираме този проект качествено и в срок.

- Ще кандидатствате ли и за другите големи инфраструктурни проекти, които са част от приоритетите на правителството?

- Разбира се. Няма големи инфраструктурни проекти, към които "Холдинг пътища" АД да не проявява интерес.

- Като самостоятелен играч ли ще участвате в търговете за следващите магистрали, или отново ще заложите на отбор от родни фирми?

- Това ще видите на самите търгове.

- Имате ли интерес към проекти зад граница?

- В момента изпълняваме проекти за над 5 млн. евро в Албания. Реконструирахме пътя от Кубен до Перой и Капсит и сега поддържаме шосето, което е в гаранция. Извършва се и основен ремонт на продължението на пътя до Влеше. Той трябва да е готов през септември 2011 г. Реконструираме и още две шосета в Албания, работата по които ще приключи догодина. Участваме и за търгове в Румъния.

- Защо бяха нужни последните промени в ръководството на компанията?

- Много компании правят промени в своите структури, ние не правим изключение. В това няма нищо притеснително. Промените бяха продиктувани от желанието на мениджмънта да оптимизира ефективността на компанията. Те са част от дългосрочния процес за организационно развитие на "Холдинг пътища" АД.

- Какви мерки вземате за справяне с кризата?

- Кризата е необходимост. Това е период на равносметка. Тя може да те направи по-силен. За да се случи това, всеки трябва да има визия за бъдещето си, всеки трябва да се преструктурира, да направи своите анализи и да прецени внимателно участието си на пазара.

- Означава ли това, че ще спечелите от кризата?

- Убеден съм, че ще излезем по-силни от нея!

- Какви проекти ще изпълнявате през 2011 г.?

- Предстои стартирането на много проекти през 2011 г. и 2012 г. Имаме потенциал да спечелим и изградим нови пътища, да участваме в рехабилитацията и поддържането на съществуваща пътна мрежа. Пътните проекти на компанията - ново строителство, рехабилитация и реконструкция, са на обща стойност 329 млн. лв. с ДДС за 2011г. и са за общо 658 км. През годината ще поддържаме и ремонтираме и 3944 км шосета на очаквана стойност 16 млн. лв. без ДДС. Явяваме се на търгове за големи инфраструктурни проекти, защото сме голяма и сериозна компания. Печелим част от тях, а други естествено остават за конкурентите ни. Ще кандидатстваме и в търговете за следващите етапи на метрото в София. Сериозно присъстваме и във ВиК сектора. Изпълняваме водния цикъл на София на обща стойност 15 млн. евро по Оперативна програма "Околна среда". Успешно сме реализирали една трета от него. Поддържаме и половината водна мрежа на столицата, както и една шеста от уличната мрежа. Имаме интерес към подобни проекти и вече сключени договори. Изградили сме над 52 км водопроводи. Изпълнени са успешно и професионално - Обслужващ път от с. Яна до площадка за третиране на битови отпадъци м. Садината, землището на с. Яна. В строежа са включени два водопровода - за питейно-битови нужди и за промишлено водоснабдяване. Реконструирана е и вътрешна водопроводна в гр. Панагюрище. Направихме и канализацията в гр. Троян по Оперативна програма " Околна среда 2007- 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност. В Монтана проектирахме и строим завод за сепариране на битови отпадъци. Подписахме и договор за изграждане на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци в гр. Враца. Очакваме финансирането на обекта, за да започнем неговото изпълнение. Предстои ни подписването на договор за изграждане на клетка за твърди битови отпадъци в гр. Враца. Имаме възможност и за изграждането на подобни проекти чрез публично-частно партньорство. Имаме много сериозни намерения в този сектор. Партнираме си с водещите европейски компании в областта на пътното строителство, ВиК сектора и в третирането на битови отпадъци. В партньорство с тях имаме спечелени обекти в България, които през 2011 г. ще изграждаме. В цялата си дейност се стремим към внедряването на иновативни технологии, щадящи околната среда. Техниката и оборудването, което притежаваме, е произведено от водещи европейски и световни компании и покрива високите изисквания за опазване на околната среда.

Наталия МАЛЧЕВА