Ще построим “Тракия” и “Марица” в срок
29.07.2011

­newsholding.jpgЩе падат ли още цените при търговете за магистрали? У нас ли се печелят по-лесно търгово или в съседните държави и трябва ли да бъдат променени конкурсните условия при изграждането и ремонта на пътища? На тези въпроси отговаря изпълнителният директор на "Пътностроителна техника" АД и ръководещ производствената дейност на "Холдинг пътища" АД Иван Иванов. Той е и представляващ сдружението "Тракия" IV, ­което изгражда отсечката Ямбол-Карнобат на магистрала "Тракия".

Големите чуждестранни фирми търсят водещи играчи в България

Ще построим “Тракия” и “Марица” в срок

Конкурсите вече няма да се печелят с евтини оферти, твърди Иван Иванов

- Върви ли в график изпълнението на отсечката между Ямбол и Карнобат на магистрала “Тракия”?

- В момента строителството се изпълнява в график. Завършени са 6 от общо 9 етапа на магистралната отсечка и към момента нямаме притеснения за изпълнението в срок.

- Кабинетът гласува отпускането на 13 млн. лв., с които да се подсилят слабите почви по трасето. Има ли опасност новият конкурс да забави проекта?

- За новите дейности по проекта ще бъде обявена открита обществена поръчка, на която могат да се явят всички заинтересовани фирми. Ние ще се състезаваме с конкурентните компании. И както спомена и регионалният министър Росен Плевнелиев това ще е първият подобен търг. Дейностите няма да се възложат с анекс към договора. И не коментираме оскъпяване на договора. Контрактът си остава със същата стойност и ние не променяме нито цени, нито условия по него. В момента са възникнали допълнителни работи, които не са били предвидени в първоначалния проект и трябва да бъдат изпълнени. А всяка работа естествено си има цена, независимо дали е за подобряване характеристиките на почвите или рехабилитиране на съществуващите хидросъоръжения.

- Новият търг по реда на обществените поръчки обаче означава процедура от поне три месеца. Няма ли това да забави изграждането?

- Така или иначе в случая се избира между две възможности. Едната е да има пълна прозрачност на всички действия, която се постига с открита процедура, на която може да се яви всеки, a другата – да се проведе процедура по чл. 90 от ЗОП, която също е законово уредена, но обществото обикновено има резерви към нея. Избран е вариантът с открита процедура, за да стане ясно на българската и на европейската общественост, че у нас търговете се провеждат напълно прозрачно. И няма нищо притеснително в конкурсите. Това естествено носи някакви условности. Защото тази процедура предполага и всички възможни сценарии, сред които е и обжалване на резултатите от конкурса. Но ако процедурата бъде проведе бързо, вземе че решение в кратки срокове, стиковат се производствените графици, няма причини да се забави изграждането на магистралата.

- Ще се затрудни ли работата, ако трябва да работите тепърва с нови изпълнител, който да укрепва почвите по трасето?

- Всичко е въпрос на организация. Мисля, че и в двата варианта ние можем да я направим. По график полагането на първия асфалт ще започне през септември. Естествено, ако ние се представим добре на търга и спечелим откритата процедура, възможностите за изпълнение са по-добри, защото имаме изградени временни пътища, създадена логистика, сключени договори с кариерите в региона и добра организация, която вече девет месеца се подобрява.

- Достатъчни ли са 13-те милиона лева за укрепване на трасето?

- Зависи от това, което трябва да бъде извършено. Ако приемем, че проектите, по които трябва да се извърши това са добри, би трябвало средствата да са достатъчни. Но всичко е въпрос на конкретно проектиране и изпълнение.

- Спечелихте заедно с една от най – големите европейски компании -австрийската фирма “Порр” търга за изграждането на отсечката от магистрала “Марица” между Димитровград и Харманли . Един от конкурентите ви подаде жалба. Оттеглена ли е вече тя и кога предстои да подпишете договора?

- В момента сме на финалната права пред подписване на договора за изпълнение на този голям инфраструктурен проект.Не мога да се ангажирам отсега дали по трасето могат да се очакват евентуални проблеми. Но всяка една ситуация ще се решава по съответния законов път, както показахме това с “Тракия”.

- Цените за изграждане на магистрали падат с всеки търг. Това означава ли, че бъдещите аутобани ще са с лошо качество или пък досега фирмите са работили при много голяма печалба?

- Не трябва да се спекулира с големите печалби в строителството, защото те просто не са реалност. В момента се изпълняват проекти почти на себестойност, за да запазят компаниите работните места, да се осигури прехрана на специалистите и възможност на фирмите да участват в големи търгове в бъдеще.Това без история и добро CV не може да стане. Но трябва да бъде преустановена практиката да се избира компания според най-ниската цена, защото това не е добре за бизнеса – нито за българския, нито за чуждестранния. И вече има такива индикации от страна на правителството, които могат само да бъдат приветствани

- Според част от експертите обаче формулировката “най-изгодна” цена, води след себе си субективния избор и дава повече възможности за избиране на конкретни фирми по неясни критерии.

- Не съм съвсем съгласен с това твърдение, защото новите тръжни условия се подготвят с много широко експертно участие от Европа. А те имат сериозен опит в това да игнорират максимално субективния фактор. Според мен, необосновано най-ниската цена, особено в условия на криза, води до проблеми на пазара опасност от провал на проекти.

- Нямат ли пръст в това решение за промяна на тръжните условия и чуждите компании, които не могат да се преборят с българските фирми при тези цени, заради липсата на собствени кариери, машинен парк на място и други подобни фактори?

- Не мога да се ангажирам с подобно мнение. Но така или иначе всяка една практика, която не е добре внедрена може да доведе до изкривяване на пазара, независимо дали търговете са по критерий “най-ниска” или “най-изгодна” цена. Но аз съм убеден, че за новите процедури ще бъде избран най-добрият вариант. И те няма да означават, че пътищата ни ще са по-скъпи, а че ще се строят по-качествено и ще са по-сигурни.

- Защо е нужна промяна в правилата, след като през последните две години правителството показа, че работи добре по сегашните и те не са пречка за търговете и строителството на пътища?

- Всяка работеща практика се изчерпва в един момент. Може би сега той е настъпил и е време да се въведе нова добре работеща практика.

- Ще продължавате ли да участвате в конкурси за изграждането на оставащите отсечки от магистралите, предвид все по-ниските цени на кандидатите?

- Да, ние ще продължим да участваме във всички големи проекти, към които имаме интерес. Но не се състезаваме навсякъде и на всяка цена. Нямаме спечелен проект, по който да работим на загуба.

- Нужни ли е помощ от страна на държавата, за да печелят повече търгове българските фирми в чужбина, каквато бе поискана вече от бранша?

- Като зам. председател на Браншова камара “Пътища” присъствах на срещата между Строителната камара и министър Плевнелиев, проведена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Не могат да бъдат дадени допълнителни държавни гаранции за търговете в страната, защото пазарът е свободен и на него могат да се състезават всички. Всеки трябва да има равен старт. Държавата може да дава държавна гаранции на компаниите ни, които участват в търгове в чужбина, да има по-ангажирана позиция, за да подпомогне родния бизнес зад граница и това трябва да влезе в дневния ред на кабинета.

- Наскоро спечелихте търг за строителство на пречиствателна станция в Румъния. В кои други държави имате проекти?

- Изпълняваме шести проект в Албания по изграждането и рехабилитацията на пътища. В Румъния вече спечелихме конкурс и очакваме резултатите от втори, където сме на второ място според цената, но технологията по която предлагаме да строим е по-добра и имаме амбиции за спечелване на проекта. Там е по-важно не срещу колко пари ще се направи даден обект, а с каква технология ще бъде завършен и как ще бъде експлоатиран, какви ще са икономиите от работата впоследствие. Особено във ВиК сектора. Засилен е и интересът ни в пътния сектор в Сърбия и Македония. Така че почти няма страна на Балканите, в която да нямаме интерес към проекти. Насочили сме се към тях, защото в момента разстоянията в този бизнес не са без значение. А и регионът е с доста стара инфраструктура, което означава че и в бъдеще тук ще се реализират големи проекти. Имаме сериозно присъствие и във водния сектор. Проявяваме интерес и в дейността по третиране на отпадъци, изпълняваме два проекта за заводи за съхранение и компостиране на битови отпадъци във Враца и Монтана. Изграждаме и клетката за депониране на битови отпадъци във Враца. Предстоят ни и други проекти в сектора.

- Кой тип проекти са по-лесни за изпълнение и как успяхте да се преборите с кризата, спечелвайки толкова проекти?

- Всички проекти, които изпълняваме и към които имаме интерес, са много отговорни и социално ангажирани, във фокус на общественото мнение са и няма как да не се съобразяваме с това. Като националноотговорна компания сме се насочили към важни за страната проекти. Във всички търгове се участва трудно, защото конкуренцията е много голяма. А и все повече чужди компании искат да влязат на този пазар. Но действително кризата ни направи по-силни. Необходимо е в такива моменти фирмите да се преструктурират и ние го направихме успешно. И за това говорят не само спечелените поръчки, но и тяхното изпълнение. Ние направихме структурата по-работеща. Помага ни и опитът, защото винаги избираме подходящите партньори, с които взаимно се избираме. Всеки голям търси себеподобен в съответната държава.