Събрахме БГ ноу-хау и австрийски опит
09.08.2011

orig_377458_bg.jpg- Защо избрахте да работите на пазара в България?

Валтер Рекерцюгъл: Имаме голямо желание да правим бизнес в  България, защото силно вярваме в развитието на пазара тук. Инфраструктурният  сектор търпи голямо развитие и има много големи възможности за финансиране на  подобни проекти със средства от европейските фондове. Така че, от една страна,  се случват проекти, за които се търсят изпълнители, а от друга - има осигурени  средства. И това е идеално съчетание за правене на бизнес.

- Защо избрахте да си партнирате, вместо да участвате в търга  поотделно?

В.Р.: Ние винаги избираме една голяма и силна компания за  местен партньор в страните, в които работим. Защото знаем, че имаме нужда от  някой, който е наясно с местното "ноу-хау" за правене на бизнес, за да го  комбинираме успешно с нашите стратегии. И след проучване на пазара се спряхме на  "Пътностроителна техника" АД.

Иван Иванов: Винаги е по-добре да участваш с утвърдена  европейска компания, особено в търгове, които са с важно национално значение  като магистрала "Марица". "Порр" имат много голям опит, добри специалисти и съм  сигурен, че съвместно ще постигнем по-добри резултати.

- Цените за изграждане на пътища в България са в пъти по-ниски  от европейските. Това притеснява ли ви ?

В.Р.: Винаги е много трудно да се сравняват цени на  километър, защото всеки проект има своята специфика. Стойността зависи от  терена, от съоръженията по трасето, дали има много мостове или тунели например.  Наистина ценовото равнище на проектите в инфраструктурния сектор тук е доста  ниско. Но трябва да се вземат предвид и разликите при цените на материалите и  доставките им, на работните заплати, които в България също са по-ниски. Така че  има разлика и в разходите, които обясняват формирането на по-ниски крайни цени.  Повече детайли предполагам, че ще ни станат ясни, след като завършим успешно  започнатите сега проекти в България. Но, естествено, всяка  

компания винаги работи така, че да има печалба  

И.И.: Офертите ни са въпрос на добра калкулация и  подготвени специалисти. На отсечката от "Марица", която спечелихме, ние сме  ситуирани най-добре - имаме собствени кариери, асфалтови бази и офиси край  трасето. Това предопределя и по-конкурентната цена. По отсечката има много  сериозни съоръжения. Вече сме започнали геодезическите работи, за да изпълним  проекта в срок.

- Ще участвате ли заедно в търгове и за други проекти у  нас?

В.Р.: Да. Имаме за цел стратегическо партньорство, а не  просто да обединим сили за даден проект, след който да си тръгнем. Ние искаме да  останем тук, да изградим силен екип и добри бизнес взаимоотношения. Интересуваме  се и от предстоящите търгове за магистрали, проекти в железопътния, енергийния и  водния сектор, изграждане на пречиствателни станции. Имаме голям опит във всеки  от тези сектори и се надяваме да успеем да го приложим в България.

И.И.: В партньорство подадохме най-изгодната оферта за жп  трасето между Харманли и Свиленград и се надяваме да бъдем обявени за  победители. Заедно обсъждаме също участие в конкурсите за "Струма", както и за  изграждането на депа за битови отпадъци, пречиствателни станции, водни цикли на  градовете в страната и чужбина. Съвместно имаме и най-вероятно ще работим по  проекти в Македония, Сърбия, Румъния.

Големите фирми търсят големи фирми, за да си партнират  

в изграждането на големите инфраструктурни обекти.

- Как ще се отрази промяната на условията в търговете на  магистрали, при които ще се печели не с най-ниската цена, а с икономически  най-изгодната оферта? Как ще коментирате факта, че цените за изграждане на  магистрали падат с всеки търг?

В.Р.: Мисля, че това е най-правилният маркетингов подход.  Според мен трябва да се взема под внимание най-добрата стратегически оферта,  финансовото състоянието на компанията, опитът й, а не просто да се фокусирате  върху най-ниската цена.

И.И.: Съгласен съм с колегата по отношение на  необходимостта от нова методика за оценка на офертите. В момента се изпълняват  проекти почти на себестойност, за да запазят компаниите работните места и да  могат да участват в големи търгове в бъдеще. Това без история и добро CV не може  да стане. Но трябва да бъде преустановена практиката да се избира компания  според най-ниската цена, защото това не е добре за бизнеса - нито за българския,  нито за чуждестранния. И вече има такива индикации от страна на правителството,  които може само да бъдат приветствани

- Според част от експертите обаче формулировката "най-изгодна"  цена води след себе си субективния избор и дава повече възможности за избиране  на конкретни фирми по неясни критерии.

И.И.: Не съм съгласен с това твърдение, защото новите  тръжни условия се подготвят с много сериозно експертно участие от Европа. А те  имат огромен опит в това да игнорират максимално субективния фактор. Според мен  най-ниската цена води до изкривяване на пазара.

Убеден съм, че за новите процедури ще бъде избран най-добрият  метод за оценка на офертите. И те

няма да означават, че пътищата ни ще са по-скъпи  

а че ще покриват в максимална степен европейските критерии.  Надяваме се, че при проектирането на предстоящите строителни обекти ще бъдат  заложени всички изисквания за безопасност - хоризонтална маркировка, пътни  знаци, електронни табели и портални конструкции за изнасяне на пътната  сигнализация над платното за движение, стоманена предпазна ограда със съответна  степен на задържане - въобще всичко, което сме виждали по пътищата на ЕС.  

- Какви са очакванията ви от съвместната работа по проекта?

В.Р.: Зависи от самите проекти. Ние сме достатъчно гъвкави.  Проектът за магистрала "Марица" не изисква това. Не виждам смисъла да доведем  работници от Австрия тук. Искаме да подпомогнем местната икономика и ще наемем  местни работници.

Но ако например говорим за тунелите на магистрала "Струма",  естествено, можем да помогнем с ноу-хау. Ние сме една от най-големите европейски  компании с голям опит в тунелостроенето и изграждането на мостови  съоръжения.

И.И.: Радвам се, че две големи европейски компании ще  изграждат заедно най-дългия лот на автомагистрала "Марица". Убеден съм, че този  проект ще стане основа за нашето стратегическо партньорство в областта на  инфраструктурата.