Представяне на холдинга

„Холдинг Пътища” АД е една от най-големите пътностроителни структури в България. Дружеството е учредено на 25.11.1996г.
"Холдинг Пътища" АД е фирма, извършваща пълен набор от услуги, свързани със строителството и рехабилитацията на пътища, пътни и мостови съоръжения, както и редица съпътстващи ги дейности.
Две поредни години дружеството печели платинената награда в клас „транспортна инфраструктура” в традиционната класация Топ 50+ на Камарата на строителите в България.
Акциите на дружеството са 100% частна собственост. То е публична компания и се търгува на Българска фондова борса - официален пазар. През последните години "Холдинг Пътища" АД увеличи неколкократно пазарния си дял.
Пазарната капитализация на „Холдинг Пътища” АД към 28/12/2009 е 30 672 000 бр. акции по 2,27 лв = 69 625 440 лева.
За 2009 година обемът на приходите е 145 млн. лв., а печалбата –5.7 млн.лв.
Структурата на “Холдинг Пътища” АД обединява 20 браншово обвързани пътностроителни фирми, териториално разположени из цяла България, в това число една лизингова компания и една охранителна фирма, включително техния производствен, материален, финансов, мениджърски и др. потенциал.

Притежаваме:

16 асфалтови бази в страната с капацитет от над 2 млн.т. годишно
18 кариери за строителни материали с капацитет от 1.5 млн.т. годишно.
7 сертифицирани и акредитирани лаборатории, в които се изпитват използваните материали.
През последните години "Холдинг Пътища" АД е извършил пътностроителни работи (основен ремонт, реконструкция и ново строителство) на повече от 1000 км пътна мрежа.
Дружествата от структурата поддържат ежегодно повече от 5000 км пътища и съоръжения.

«Холдинг Пътища» АД е член на:

- Българска браншова камара „Пътища”
- Камара на строителите в България
- Българска стопанска камара
- Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Търговско-промишлена палата

Фото галерия
img_01.jpg img_02.jpg img_03.jpg
img_04.jpg img_05.jpg img_06.jpg
img_08.jpg img_07.jpg